Kenotek Pro Glass Cleaner 1L

kr 179.00

Kenotek Pro Glass Cleaner er en meget effektiv glassrens, som er lett å tørke bort fra overflaten, uten å etterlate skjolder.

Advarsel: H226 – Brannfarlig væske og damp. H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vis Sikkerhetsdatablad

Kategori: